Fördjupningsresa – Shamansk Healing 1,5 år

En fördjupningsresa för dig som har en grundläggande relation med moder jord och ett shamanskt/animistiskt förhållningssätt till livet. Antingen har du gått School of mother earths årsresa ”vattnets väg – den nordiska visdomen” eller någon likvärdig transformerande resa/utbildning.

Tid: Från Januari 2022-Juni 2023

Om innehållet

Fördjupningsresan i shamansk healing vänder sig till dig som längtar efter att fördjupa din egen förmåga att hålla utrymme för transformerande och djupgående healing genom din relation med spirits och dina guider. Healing där fokus ligger på klientens självledarskap, där din huvudsakliga uppgift är att guida hen att hitta sin egna styrka, transformerande förmåga och kapacitet att ta ansvar för sitt eget liv.
Fokus under denna fördjupningsresa kommer därför att ligga på hur du skapar trygga och välkomnande utrymmen. För om trygga utrymmen finns så sker transformation.

Vi kommer också att bygga en förståelse för vem du behöver vara för att hålla dig och dessa utrymmen i balans samt hur vi sätter en intention (och kan lära ut hur andra kan sätta intentioner) för att skapa en tydlighet och öppenhet så att universum kan kliva in och arbeta med oss med all sin kraft. Detta är en resa in i din medicin, i din gåva. En resa där din förmåga får utrymme att blomstra och ta plats på ett balanserat, helt och ansvarsfullt sätt. Så att vi tillsammans kan berätta historien om hur vi kan leva i balans och symbios med oss själva, varandra och moder jord.


Om träffarna

Start: 17 januari 2022 kl 19-21

Introduktion i helgrupp via zoom och förberedande digitalt material. Mellan varje träff kommer du få övningar att genomföra hemma. En privat session i shamansk healing (fysiskt eller på distans) ingår också mellan varje träff för att stötta dig i din fortsatta inre resa. Du kommer dessutom att få tillgång till ett rikt digitalt material som stöd på vägen.

Träff 1: 10-13 februari 2022

Hur fördjupar vi våra rötter och relationen till moder jord? Vi börjar med att knyta en djupare relation till moder jord och skapandekraften genom att bygga vår egna shamanska trumma och skallra tillsammans i vacker ceremoni. Genom att hedra materialen och det ceremoniella hantverket låter vi oss ta plats i vår kraft och kliver in i samarbetet med verktygen som en symbol på att vi är redo att ta ansvar för vårt liv och den vibration vi sänder ut i världen. Vi undersöker även under denna helg kraften och värdet i sången, berättandet och trummandet i det helande och heliga utrymmet.

Träff 2: 8-10 april 2022

Vad innebär det att hålla utrymme för djupare transformation? Vi går igenom vad det innebär att hålla utrymme för djup transformation och hur vi skapar ett tryggt utrymme för att läkning ska kunna ske. Vi undersöker också grunderna i shamansk healing genom shamansk massage och genomgång och trumresor som verktyg.

Träff 3: 3-5 juni 2022

Hur kan vi använda trummans, röstens och växternas kraft i vårt shamanska arbete? Fördjupning i trummans och röstens kraft som helande och rensande redskap. Genomgång av plantmediciner/planthjälpare som verktyg för shamansk healing för att skapa en grundläggande förståelse för hur vi lever i relation till växterna och den starka hjälpande kraft som de besitter.

Träff 4: 9-11 september 2022

Hur kan vi fördjupa vårt arbete med den shamanska healingen? Fördjupning i olika tekniker för shamansk healing. Bland annat trancehealing, extraktioner samt arbete med hur vi fördjupar relation med våra guider och hjälpare.

Träff 5: 4-6 nov allhelgona helgen 2022

Hur kan vi fördjupa vår relation till våra guider och spirits? Fördjupning av relationen med spirits och dina guider samt mer övande på shamansk healing. Vintervila och fördjupande av den egna inre transformationen och övningsklienter i shamansk healing.

Träff 6: Mars 2023

Hur gör vi oss redo för den initierande utesittningen? Genomgång av vinterns inre och yttre arbete. Möjlighet till fördjupning efter behov samt introduktion till initieringen med utesittning i Juni.

Träff 7: Början på juni 2023

Hur kliver vi in i dedikeringen till moder jord och vårt arbete i hennes tjänst? Avslutande initiering med utesittning i 3 dagar och 3 nätter plus förberedande och integrerande dagar. Denna avslutande träff blir därför allt som allt 7 dagar och hålls av Lien de Coster tillsammans med Lina Petersdotter Johansson.


Praktisk information

– Starttid för helgträffar kl 14.
– Sluttid för helgträffar kl 15.

Boende

Ingår i priset och sker i kroppstemplet (sovloft) och i eldtemplet (tipin) samt kanske även i huvudhuset på gården (the house of tranformation). Det är ett enklare boende då gården är en off grid gård där vi prioriterar att leva i nära relation till resten av naturen. Uppvärmning i form av gasol eller vedkamin finns i samtliga utrymmen. Madrasser finns men i övrigt behöver du ta med dig de sovsaker du behöver. Det finns ingen el att tillgå och toalett består av ett utedass. Tvättning sker i vattentemplet som består av en bastu, varmbadtunna och en kallbadtunna (varmbadtunnan är endast uppvärmd vid specifika tillfällen).

Mat

All mat ingår. Vi lagar vegetarisk och glutenfri mat.

Vardagen ihop

Vi hjälps åt med att få vardagsbestyr att gå ihop tillsammans så som att värma mat, hämta ved, bära vatten och städa efter oss. Detta som en del i att bygga relation till elden, maten, vattnet osv. En del i vår relationella process helt enkelt.


Kostnad & anmälan

Din kostnad: 51 000 kr. Kostnaden kan delas upp på upp till 12 månaders delbetalning. Ange om du vill delbetala och hur i din anmälan.

Anmälan sker till linapetersdotter@gmail.com. Ange ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress samt om du har några allergier och om du vill delbetala. Anmälan är fullbordad när första betalningen skett.


Dina lärare

Vi som håller detta utrymme har en gedigen erfarenhet av att hålla utrymme för transformerande resor och ceremonier:

Lina Petersdotter Johansson är upplärd av hästarna och guidad sedan barnsben i vad som behövs för att transformation ska ske på ett balanserat och hälsosamt sätt. Hon har arbetat med trauma release, läkning och växande på många sätt. Bland annat genom Body Awareness, tantramassage och nu, shamansk healing. Lina är grundaren av School of Mother Earth samt sveriges första utbildning i Ekopedagogik. Hon har också varit med och skrivit 3 böcker varav 2 st har blivit internationella bästsäljare och håller nu utrymme för födandet av ytterligare en samförfattarbok, Hästarnas Visdom. Som ges ut i December 2021 på hennes eget förlag. Denna årsresa är manifesteringen av en vision som hon hämtade hem under en resa till norrland/sapmi och är en del av hennes livsuppgift att hämta hem och läka den nordiska visdomen. Mer om Lina kan du läsa här.

Lien de Coster som håller i den avslutande utesittningen kan du lära känna närmare här: www.leavesoflien.com

Tack för ditt mod att följa ditt kall,
Lina